top of page
 Jouw verhaal: rest in peace

In ons leven worden we ook geconfronteerd met verlies. Afscheid nemen van iemand die je graag ziet, doet pijn in je hart. Het moment van afscheid kan hierbij troost bieden en mooie herinneringen oproepen van onze dierbare. We willen immers nog een laatste keer onder woorden brengen wat die persoon precies voor ons betekent. We willen nog een laatste groet brengen voor we vaar-wel zeggen. Dat moment van troost is vaak een eerste belangrijke stap in ons rouwproces. 

Bij het afscheid nemen wordt ons drukke leven stilgezet, staan we stil bij wat echt belangrijk is in het leven en vinden we troost bij elkaar en in verhalen over de overledene. We blikken immers terug op een rijk gevuld leven en herinneren ons ongetwijfeld een aantal gebeurtenissen die in ons geheugen staan gegrift en die we meenemen in ons verdere bestaan. Het is belangrijk om die herinneringen samen te delen, al is het niet altijd makkelijk om op zulke momenten gepaste teksten te schrijven en te zoeken, liedjes te vinden die onze herinnering meer kleur geven. Dan is het goed dat er iemand luistert en jouw gevoel onder woorden brengt. Wij willen jou hierbij graag begeleiden.

Als ceremoniespreker maken wij, in overleg met jou, een persoonlijk moment, een viering met teksten, liedjes en herinneringen. 

We komen naar jou, luisteren naar jouw verhaal en brengen die grote emoties onder woorden. 

Wij vertellen jouw verhaal. 

bottom of page